Back to overview

23 Apr 2018

Enquête – Service Management Connector

Wij hebben diverse integraties en koppelingen met IT-systemen. Uit de samenwerking tussen TOPdesk en The Backbone is een connector ontwikkeld tussen de IT-monitoringstool SCOM en TOPdesk. Deze connector zorgt na implementatie voor automatische aanmaak van een volledig ingevulde incident cards in TOPdesk vanuit de verschillende alerts in SCOM en kent een bidirectionaliteit bij het wijzigen en sluiten van incident cards/alerts.

SCOM is één van de monitoringtools die organisaties gebruiken. Er worden echter ook andere monitoring tools gebruikt. De bestaande connector zal worden uitgebreid zodat meer IT (monitoring) tools een automatische connectie krijgen met TOPdesk. Wij willen graag weten met welke IT-tool(s) je graag een integratie zou willen.

Geef jouw wens door met het invullen van deze korte enquête (2 vragen).

Team TOPdesk
partner