Back to overview

04 May 2020

TOPdesk IDU-JML Change Process

Het valt niet mee om alle zaken rondom de in- tot uitdiensttreding van je medewerkers en allen fases daartussen te regelen. Voor al je medewerkers gaat het over een enorme hoeveelheid activiteiten die geregeld moet worden binnen de afdelingen IT, HR, facilitair, mobiliteit, legal en inkoop.

TOPdesk IDU-JML Change Process helpt je om op basis van je HRM-toepassing en andere bronnen automatisch TOPdesk-wijzigingen klaar te zetten voor het hele Joiners-Movers-Leavers proces. Bovendien maakt de oplossing automatisering van taken mogelijk. Denk aan beheer van AD-accounts, koppelen van rechtengroepen, het automatisch omzetten van bedrijfsmiddelen en bestellingen plaatsen.

Ontdekken hoe je het uitvoeren van je in-, door- en uitstroomactiviteiten met TOPdesk onder controle krijgt? Ga naar de Marketplace en bekijk het IDU-JBL Change Process.

 

TOPdesk IDU - JML Change Process
Team TOPdesk
TOPdesk Marketplace