Kunstig intelligens (AI)

Fra (chat)boter til prediktiv analyse, intelligente triggere og AI-assistenter som Amelia – Artificial Intelligence (AI) er kommet for å bli. Ved å utnytte AI kan servicedesk-ansatte bruke tiden sin på å gjøre det de kan best: å bruke ekspertisen deres der den faktisk er nødvendig.