Ressursstyring

Én CMDB. Full kontroll.

I en stadig akselererende, servicesentrert verden kan effektiv forvaltning av eiendelene åpne for en rekke muligheter. TOPdesks IT Asset Management-programvare og Configuration Management Database (CMDB) gir deg en klar oversikt over eiendeler, lar deg tilpasse malene dine og holder deg oppdatert med pålitelig informasjon om eiendelene dine. Dette resulterer i jevne prosesser og mer tid til å finne måter for kontinuerlige arbeidsforbedringer. En klar oversikt fører ikke bare til tidsbesparelser – det lar dere også oppdage potensielle problemer raskt. Ah, og nevnte vi at Asset Management holder kostnadene nede? Det stemmer, så du får maksimal verdi fra bedriftens eiendeler samtidig som du sparer tid og penger.

Eller se flere av våre moduler her

TOPdesks Ressursstyring

Administrer ressursene deres med fleksibilitet og kontroll

TOPdesks IT-ressursstyring er svært fleksibelt. Takket være maler kan dere designe hvert ressurskort til å fange opp nøyaktig den informasjonen dere trenger. Legg bare til funksjonaliteten som passer best til prosessene deres, og opprett felt som er relevante for de spesifikke ressurserene dere har.

Dette gjør tomme felt og overflødig informasjon i ressurskortene til en ting fra fortiden. Videre lar vår kraftige REST API dere integrere den med andre verktøy, slik at dere enkelt kan administrere og jobbe med deres ressurser. Låste felt og overflødige data distraherer deg ikke lenger fra å gjøre små, kontinuerlige forbedringer i tjenesteleveransen.

Få oversikt over feilmeldinger

TOPdesks IT Asset Management-verktøy har en grafisk oversikt over alle ressursene til virksomheten, noe som gjør de mest komplekse konfigurasjonene veldig enkle. Saksbehandlerne kan på et øyeblikk se hvem som bruker hvilken datamaskin, og på hvilken arbeidsstasjon.

Denne visuelle representasjonen er også flott for konsekvensanalyse. Opplever dere en forstyrrelse? Se enkelt hvilke ressurser som påvirkes og hvilke andre ressurser som er involvert, slik at dere kan finne årsaken til eventuelle forstyrrelser på kort tid. Bruk mindre tid på å løse problemer og mer tid på å oppdage nye mulige forbedringer.

Se relasjoner mellom ressurser i én oversikt

Forhold mellom ressurser passer ikke alltid i en standardform. I TOPdesks IT Asset Management-verktøy kan dere enkelt registrere hvilke ressurser som er avhengige av hverandre. Fungerer ikke serveren? Da er det sannsynlig at programmene som er koblet til denne serveren heller ikke virker.

Takket være ressursstyring vil saksbehandleren kunne se nøyaktig når en server ikke er i drift, og hvilke ressurser som påvirkes. Oppdagelse av og løsning på problemer er nå enklere enn noensinne.