Change Management software

Komplekse endringer gjort enkelt

IT-avdelinger har ofte som oppgave å implementere endringer. Dette kan være så enkelt som å bytte ut en PC, eller så omfattende som å introdusere et helt nytt verktøy. Uansett kompleksiteten i oppgaven gjør endringshåndtering det enkelt å planlegge hele arbeidsflyten – fra forespørsel til evaluering.

Eller be om en personlig demo

TOPdesks Change Management software

Automatiser arbeidsflytene dine

Du håndterer ofte samme type endringsforespørsler. Med denne modulen kan du registrere regelmessige prosesser og prosedyrer i maler. Standardendringer kan implementeres i løpet av sekunder. For å spare enda mer tid, kan du definere avhengigheter mellom aktiviteter, samt autorisasjonsøyeblikk. Prosjektmedlemmer kan se når de kan komme i gang, uten at en koordinator må komme inn og detaljstyre.

All informasjonen du behøver

Du vet nøyaktig hvilken informasjon du trenger for å begynne å implementere en endring. Det gjør imidlertid ikke dine ansatte. Takket være skjemadesigneren kan du legge til endringsmalene i skjemaer. Når en ansatt ber om en endring via Self Service Portal, trenger de bare fylle ut skjemaet. Den nye forespørselen om endring opprettes automatisk med alle relevante detaljer.

Overvåk planleggingen med letthet

Med så mange endringer å overvåke, kan ting bli hektisk for IT-ledere. Heldigvis gir endringsutforskeren klare oversikter over alle oppgaver og arbeidsflyter. Du kan raskt se hvilke endringer som pågår, oppdage mulige problemer og administrere tidsfrister – du kan til og med godkjenne aktiviteter fra innboksen din. Du vil dermed alltid vite om teamet ditt er i rute.

Klare tidsplaner for omfattende endringer

Endringer krever ofte aktiviteter fra flere personer. Takket være endringshåndteringsmodulen kan du enkelt planlegge disse omfattende endringene. Når endringen er godkjent, kan du bruke den praktiske endringsplanleggeren til å opprette og redigere aktiviteter. Du vil alltid vite hvem som gjør hva, og du kan umiddelbart oppdatere tidsplaner om nødvendig.

Praktiske gjøremålslister

For å få ting til å fungere greit, må folk vite hva de skal gjøre og når. Kollegene dine kan sjekke deres nåværende aktiviteter i TOPdesks personlige gjøremålslister. De kan også umiddelbart lukke fullførte aktiviteter og legge til kommentarer.

Umiddelbar tilgang til all relevant informasjon

Endringer i IT Service Management kan være kompliserte. Trenger du å utføre en stor oppdatering? Du vil ikke forstyrre kollegaenes arbeid lenger enn nødvendig. Få fart på endringsprosessen med TOPdesks endringshåndtering. Den er integrert med konfigurasjonsstyring, noe som gir deg tilgang til all den nøyaktige, oppdaterte informasjonen du trenger. Selv den største endringen blir veldig enkel.