Agil ITSM og Scrum: hvordan jobber de sammen?

08/11/2022

Agil ITSM og Scrum er populære temaer som diskuteres på nettet, i heisen, eller ved kaffemaskinen på kontoret. Men hvordan fungerer det egentlig? Og hvordan kan du iverksette Scrum i IT-avdelingen?

Hvordan Scrum ble til

Det hele startet i 1986, da Ikujiro Nonaka og Hirotaka Takeuchi publiserte artikkelen “The New New Product Development Game” i Harvard Business Review. Her konkluderte de med at historisk sett er det prosjekter i små tverrfaglige team som fører til de beste resultatene. Med dette i tankene skapte Jeff Sutherland og Ken Schwaber i 1996 et rammeverk, også kjent som Scrum.

Hva er Scrum?

Scrum er et kostnadsfritt rammeverk for programvareutvikling. Rammeverket gjør det lettere for organisasjoner å utvikle og vedlikeholde produkter i komplekse og dynamiske miljøer. Scrum er et svar på den raske utviklingen innen teknologiindustrien og de høye kravene fra sluttbrukerne. Rammeverket har et empirisk utgangspunkt: Du lærer av handlingene dine og bruker funnene til å bestemme neste steg.

Hvordan fungerer Scrum?

Scrum er for små selvadministrerende team på 3-9 personer. Et Scrum-team jobber etter en steg-for-steg-metode. Teamet leverer et nytt, eller forbedret, produkt eller funksjonalitet, innen en satt tidsperiode (for eksempel to uker). Disse korte “sprintene” tvinger deg til å jobbe konstant med realistiske tidsfrister.

Gevinstene: åpenhet, inspeksjon og tilpasning

Hva kan du tjene på å dele opp arbeidet ditt i sprinter? Jo, du planlegger arbeidsoppgavene på en mer realistisk måte. For du vet hva du trenger å gjøre og hvor mye tid du har til rådighet. Dette gir en mer forutsigbar måte å planlegge på.

Risikoer er også mer håndterbare når du bruker disse kortere sprintene. Du lager ikke en langsiktig plan med en omfattende risikoanalyse. For hvert steg teamet tar, viser de organisasjonen hvilke hindringer de trenger å overkomme, hvilke scenarioer teamet kan følge og hva deres innvirkning er. Basert på denne informasjonen kan organisasjonen justere kursen til teamet ved behov.

Ønsker du å komme i gang med Scrum?

Bare følg reglene i Scrum-guiden og sett i gang. Ved å få litt erfaring med dette, kan dere oppdage hvordan Scrum fungerer i organisasjonen deres.

Oppstarten av agil tankegang

Agile Manifesto blie introdusert i 2001 og omfatter fire verdier:

  • Individer og interaksjoner er viktigere enn prosesser og verktøy
  • Fungerende programvare er viktigere enn omfattende dokumentasjon
  • Kundesamarbeid er viktigere enn kontraktsforhandlinger
  • Reaksjon på endringer er viktigere enn å følge en plan

Oppfinnerne av agile har gjort disse fire verdiene om til 12 prinsipper. Disse prinsippene er rettet mot programvareutvikling, men den agile tankegangen gjelder alle bransjer.

Den viktigste grunnen til å introdusere agilt til programvareutvikling er å gjøre store organisasjoner mer fleksible.

For mindre organisasjoner er det lettere å svare raskt og møte kundenes forventninger. De mindre selskapene har ikke en fast organisasjonsstruktur. Store selskaper er mye mindre fleksible. De bruker ofte en såkalt fossefallsstruktur for prosjekter, nemlig å lage en plan eller et design som må gjennom ulike avdelinger og godkjennes før den kan utføres. Resultatet av dette kan bli en uhåndterlig prosess.

Sammenlign den agile tankegangen med en jaguar. Jaguarens instinkt er å overleve. For å overleve må jaguaren være såpass agil at den raskt kan reagere på byttets bevegelser

Agil vs. Scrum

Så hva er forskjellen på Scrum og agilt? Scrum er et rammeverk, mens agilt er en tankegang. Idéen bak agilt; hvis du vil overleve som organisasjon, må du være fleksibel.

Sammenlign den agile tankegangen med en jaguar. Jaguarens instinkt er å overleve. For å overleve må jaguaren være såpass agil at den raskt kan reagere på byttets bevegelser. For organisasjoner er dette like viktig, spesielt med tanke på den raske teknologiske utviklingen. Organisasjonen din må være fleksibel nok til å reagere raskt på ny teknologi og kundenes stadig skiftende etterspørsel.

Et beryktet eksempel er Kodak. Selskapet har vært svært vellykket i lang tid som produsent av analoge kameraer. Da fotografering ble digitalt, var ikke Kodak rask nok til å følge etter. Etter noen mislykkede forsøk, gikk Kodak konkurs i 2012.

Gevinsten: få raske svar og fleksibilitet

En agil tankegang gir fleksibilitet og kortere responstider til organisasjonen din. Når du jobber agilt, streber du etter minst mulig byråkrati. Agile krever også en annen type medarbeider. I et agilt arbeidsmiljø ønsker du at ansatte skal dele kunnskap, handle ut ifra kreative ideer og komme med løsninger. Initiativet er ikke hos lederen, men hos de ansatte.

Dette er de endringene du kan forvente i deres IT-avdeling etter dere har gått over til en agil tankegang. 

Hvordan fungerer agil ITSM

Det er ingen manual du kan følge for å begynne å jobbe agilt. Det krever nemlig et kulturskifte innad i organisasjonen. Det viktigste skiftet er at organisasjonen din begynner å omfavne endring. I den tradisjonelle arbeidsmodellen prøver man å holde endringer på et minimum: man lager en plan og prøver å holde seg til den så godt det lar seg gjøre.

Med en agil tankegang antar du at planene dine kommer til å endre seg. Du kommer ikke til å følge samme plan i to år. Du har et klart mål i tankene, men du kan fortsatt endre kurs. Agilt arbeid betyr kontinuerlige forbedringer. Jobben er egentlig aldri ferdig.

Ønsker du å vite mer om Agile Service Management?

Last ned vår Agile Service Management eBok for å finne ut hvordan du kan gjøre IT-avdelingen din mer agil.

 

 

Mer om dette temaet