Hibrid oktatás: az oktatás újratervezésének módja és kihívásai

A technológia manapság a mindennapjaink nélkülözhetetlen része. Az oktatásban alapvető fontosságúvá vált, hogy a távoktatás a társadalmi elszigeteltség során – a koronavírus világjárvány következményeiből adódóan – komplikációk nélkül történhessen. Most, hogy a szemtől-szembeni órák visszatérnek, sok intézmény felismerte, hogy az IT (információs technológia) hogyan működik szövetségesként, különösen a hibrid oktatás megvalósításában.

A hibrid oktatás modellje nem sokkal a tantermek megnyitása után vált népszerűvé. Általánosságban véve a hibrid tanulás kialakításából áll, amely a hagyományos módszereket a digitális környezettel kombinálja. Ha érdekli ez a fajta oktatási stratégia, és annak sajátosságai, kihívásai, a következő sorokból még többet tudhat meg róla!

A hibrid oktatás működése

Mielőtt e modell kihívásairól beszélnénk, fontos, hogy megvitassuk, hogyan működik a hibrid oktatás. Amint azt már említettük, ez a módszer két környezetben – a fizikai és a digitális környezetben – történő tanulást kombinálja. Ehhez a technológia nélkülözhetetlen, hiszen nagyszerű segítő szerepet tölt be.

Ebben az értelemben a személyes tanítás kiegészíti a virtuális oktatást, miközben az egyes tanulók személyre szabott tanulására összpontosít. Ebben a vegyes környezetben a tanuló irányíthatja a tanulási tempót, teret és időt, mivel ő áll a folyamat középpontjában.

Ahhoz, hogy ez a modell megfelelően működjön, az intézménynek integráltan kell elemeznie a személyes és a digitális tereket, hogy olyan oktatási javaslatokat dolgozhasson ki, amelyek kapcsolatot teremtenek e két univerzum között. Ebben a forgatókönyvben meg kell változtatni a tantárgyak tanításának módját.

Egy másik pont, amely számos intézmény figyelmét felkeltette, hogy ez a tanítási modell lehetővé teszi az úgynevezett aktív módszertanok alkalmazását – egy olyan kezdeményezés, amely a tanulót a tanulás főszereplőjévé teszi, a tanár pedig közvetítő szerepet tölt be ebben a folyamatban.

A hibrid oktatás bevezetésének kihívásai

Mint látható, informatikai megoldások nélkül nem lehet hatékonyan megvalósítani a hibrid tanulási modellt. Vannak azonban még más akadályok is, amelyeket meg kell oldani ahhoz, hogy ez az átalakulás sikeres legyen. Az alábbiakban többet megtudhat róluk.

A technológia használata az oktatásban
Mindig fontos kiemelni a technológia szerepét az oktatásban. Végtére is, a kihívások túlmutatnak azon, hogy egyszerűen csak hálózatépítésre használják. Az egyik ilyen kihívás az, hogy nincs elegendő tudás ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki belőle az oktatási rendszer és az iskolai infrastruktúra korszerűsítésére és modernizálására.
Mivel nap mint nap új megoldások jelennek meg, hajlamosak vagyunk arra, hogy mindet egyszerre akarjuk megvalósítani. A technológia hozzáadása a tanuláshoz azonban nem elég, ugyanis ez nem garantálja, hogy a tanárok és a diákok tudják majd, hogyan kell használni, vagy egyáltalán hozzáférni.

Ha az osztály nem tud alkalmazkodni az új forgatókönyvhöz, a tartalom teljesen elvész, és a befektetés nem éri meg. Az ideális tehát az, ha egyszerre csak egy technológiát veszünk át, és megértjük, hogy melyiknek van a legtöbb értelme az intézményünk számára mérhető stratégiákat alkalmazva, hogy mindenki könnyedén alkalmazkodni tudjon hozzá.

A hagyományos modellek túlértékelése
Számos technológia szabályozatlan alkalmazása mellett fontos annak felmérése is, hogy a választott megoldásokat a tanulási folyamat valamennyi érdekeltje elfogadja-e. Ennek biztosításának érdekében azon az elképzelésen kell dolgozni, hogy a hibrid tanítás ugyanolyan hatékony, mint a hagyományos tanítás.

Az iskolai közösség ellenállásának nagy része abból fakad, hogy a megszokottól eltérő módon kell majd dolgozniuk. Emellett vannak olyan tanárok is, akiknek nincs pedagógiai képzettségük ahhoz, hogy tudják, hogyan kell alkalmazni az új technológiákat. Ahhoz, hogy ezt a forgatókönyvet elkerüljük, elengedhetetlen, hogy a tanárok képzésébe fektessünk, hogy képessé váljanak a technológiai megoldások aktív használatára az osztályteremben.

Elhibázott stratégia
Az előző akadályokon túlmenően, a technológiák alkalmazása során a stratégiai tervezés hiánya is problémát jelent. Amint fentebb említettük, egy technológia használata csak azért, mert elérhető vagy széles körben elterjedt, káros lehet az intézmény számára.
Egy másik nagy hiba, hogy általában nagyobb figyelmet fordítanak a technológia megvalósítására, míg a tartalomfejlesztés háttérbe szorul. A stratégia tehát a tartalomszolgáltatás javításáról a technológia által a meglévő tartalom szolgáltatásának módjára helyeződik át. Ezért fontos megtervezni, hogy mely tartalmakat kell átdolgozni, és melyeket lehet kiszervezni a választott technológiával. Csak ezt a gondos értékelést követően lehet a tartalmat szétosztani a terjesztési csatornákon.

A hibrid oktatás megvalósításának módja

A stratégia meghatározása után a következő lépés az, hogy a diákok számára megkönnyítsük a terv végrehajtását és betartását. A fejlődés ebben a környezetben trükkös lehet, ugyanis a diákok nincsenek hozzászokva az ehhez hasonló változásokhoz. Fontos a megfelelő koordináció és felügyelet, valamint az új modell működésére, a megvalósítással kapcsolatos elvárásokra és előnyökre vonatkozó útmutatás.

Ahogy az előző témakörökben említettük, a hibrid oktatásban a diákok nagyobb önállósággal rendelkeznek a tanítási és tanulási folyamatban, lehetővé téve, hogy minden diák a saját tempójában haladjon, tiszteletben tartva a közöttük felmerülő különbségeket.
Az is fontos, hogy nyomon kövessük a történéseket, és ne feltétlenül hagyjuk, hogy a diákok szabadon töltsék az idejüket. Például tegyük lehetővé számukra, hogy egyedül kezelhessék az egyes tanulandó tartalmakat, ugyanakkor, hogy határidőket szabjanak meg egyes tevékenységekhez.

Az iskolák ez által figyelemmel kísérhetik, nyomon követhetik és felhasználhatják az értékelési eredményeket annak ellenőrzésére, hogy minden követelmény teljesült-e. Ezenkívül az oktatóknak kapcsolatot kell tartaniuk a hallgatókkal, hogy biztosítsák az elvárások megértését, és hogy szem előtt tartsák a hibrid tanulás, a távoktatás és az online oktatás közötti különbségeket.

Tekintse meg a TOPdesk megoldásait oktatási intézménye számára!

Most, hogy megismerte mennyire fontos a technológia és a hatékony tervezés a hibrid oktatás sikeréhez, mi lenne, ha fontolóra venné, hogy támogatást kapjon egy olyan vállalattól, amely a szervezetek digitális átalakításához szükséges technológiai megoldások nyújtásában jártas?

Az oktatástechnológiai eszközök bevezetése előtt intézményének végig kell mennie a műveletek optimalizálásának és digitalizálásának folyamatán. Ebben tud segíteni a TOPdesk.

Service desk szolgáltatásaink olyan oktatási intézmények működését alakították át, mint az ANEAS, az Edinburgh-i Egyetem és a London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Érdekli, hogyan alakíthatja át a TOPdesk az ön vállalatát is?

Vegye fel velünk a kapcsolatot, és kérje megoldásunk ingyenes, kötelezettség nélküli bemutatását!

 

Többet erről a témáról