Privacyverklaring

Verwerking van persoonsgegevens

TOPdesk behandelt alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt of die wij van u verkrijgen vertrouwelijk en met de grootste zorg. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Opgegeven op de website

Wanneer u uw gegevens invult op onze website dan bewaren wij deze gegevens.

Verzameld door Google Analytics

Om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken, zetten wij Google Analytics in. De informatie die we daarmee verzamelen zoals het ip-adres van uw computer, wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in o.a. de Verenigde Staten. Mogelijk verstrekt Google de data aan derden ofwel vanwege wettelijke verplichting, ofwel voor de verwerking van de data. Wij hebben hier geen invloed op.

Wat doen wij met uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt en gebruikt om bestaande relaties te onderhouden en om ons klantenbestand te kunnen vergroten. U geeft ons met het doen van een aanvraag op onze website toestemming u te benaderen voor commerciële doeleinden.

Inzage, correctie en recht van verzet

Wanneer u klant bent bij TOPdesk kunt u na het indienen van een schriftelijk verzoek inzage krijgen in uw persoonlijke gegevens. Staan er onjuistheden in de door ons opgeslagen persoonlijke gegevens, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Wanneer u niet meer door ons benaderd wilt worden, kunt u ons daarvan schriftelijk op de hoogte stellen.
Ons adres is:

TOPdesk Nederland BV
Westlandseweg 40
2624 AD Delft
Nederland

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Versie september 2012