Alt, du har brug for at vide om dataetik

21/02/2024

I takt med teknologiens hastige udvikling – og anvendelsen heraf – skal du være endnu mere opmærksom på dine data. Ikke kun om de indsamles og opbevares efter lovens forskrifter, men også rent etisk. Vores Service Management konsulent, Nikolaj Schøsler Poulsen, gør dig klogere i dette blogindlæg.

Hvad er dataetik?

Dataetik er en disciplin, der beskæftiger sig med etiske spørgsmål og principper i forbindelse med indsamling, behandling, lagring og anvendelse af data. Det fokuserer på at afdække, forstå og adressere de moralske dilemmaer og udfordringer, der opstår i forbindelse med håndteringen af data. Dataetik bliver derfor kun mere aktuelt, da avancerede teknologier, såsom kunstig intelligens (AI), spiller en større og større rolle i vores samfund.

I sammenhæng med AI indebærer dataetik overvejelser omkring:

 • Hvordan data indsamles
 • Hvem der har adgang til dem
 • Hvordan de behandles
 • Hvorvidt de bruges til at træffe beslutninger

Essensen af dataetik er at sikre…

…at data bliver behandlet på en måde, der respekterer og beskytter individets rettigheder og de samfundsmæssige værdier. Det indebærer at overveje, hvordan data kan påvirke personers privatliv, sikkerhed og autonomi samt samfundets interesser som helhed.

Samtidig er dataetik også med til at etablere rammer og retningslinjer for organisationer og beslutningstagere, der arbejder med data. Dette hjælper med at skabe tillid blandt brugere og offentligheden generelt, samtidig med at det sikrer, at teknologien bruges på en etisk forsvarlig måde til gavn for samfundet som helhed.

Hvordan kommer dataetik til at påvirke it-verdenen fremadrettet?

Der er flere parametre, hvor dataetik kommer til at spille en større rolle, heriblandt:

Regulering og lovgivning

Stigende opmærksomhed omkring dataetik vil sandsynligvis føre til strammere reguleringer og lovgivning vedrørende indsamling, behandling og brug af data. Dette kan kræve mere gennemsigtighed og ansvarlighed fra virksomheder og organisationer, der arbejder med data.

Brugerbeskyttelse og privatliv

Dataetik vil sætte fokus på at beskytte individernes privatliv og rettigheder i forhold til deres data. Dette kan inkludere strengere krav til samtykke ved dataindsamling samt retningslinjer for, hvordan data deles og opbevares.

Algoritme- og beslutningstransparens

Der vil blive lagt øget vægt på at forstå og kunne forklare, hvordan algoritmer træffer beslutninger baseret på data. Dette er især vigtigt i kritiske områder som sundheds- og finanssektoren samt retssystemet.

Bekæmpelse af diskrimination og bias

Dataetik vil spille en central rolle i at identificere og minimere bias i data og algoritmer. Dette er vigtigt for at sikre, at teknologien ikke reproducerer eller forstærker eksisterende samfundsproblemer og uligheder.

Forbedring af tillid og omdømme

Organisationer og teknologileverandører, der demonstrerer høj standard for dataetik, vil have en fordel i at opbygge og bevare tillid hos kunder og offentligheden.

Uddannelse og oplysning

Der vil være øget fokus på at uddanne og oplyse både teknologifagfolk og offentligheden om de etiske udfordringer vedrørende data. Dette vil hjælpe med at skabe en bredere forståelse og ansvarlig adfærd inden for it-verdenen.

Samlet set vil dataetik være afgørende for at skabe en sund og bæredygtig udvikling i teknologibranchen og sikre, at teknologi anvendes til gavn for samfundet som helhed.

Hvordan implementerer du dataetik?

For at implementere dataetik er det afgørende at etablere klare retningslinjer, som definerer principperne for ansvarlig datahåndtering. Du skal især have fokus på:

Uddannelse og bevidsthed; Sikre forståelse og efterlevelse af de etiske retningslinjer.

Tydelig ansvarsfordeling og klare beslutningsprocesser; Så databehandlingsprocessen er i overensstemmelse med etiske standarder.

Implementere stærke sikkerhedsforanstaltninger; Evaluer og opdater retningslinjerne i takt med teknologiske og juridiske ændringer.

Hav mekanismer til at sanktionere overtrædelser: Inkluder etisk ekspertise i beslutningsprocessen ved komplekse eller følsomme dataanvendelser.

Dataetik – dos og don’ts

Disse do’s og don’ts er afgørende for at sikre, at dataetik er en central del af enhver organisation eller praksis, der håndterer data. De bidrager til at opbygge tillid blandt brugere og samfundet generelt og reducerer risikoen for etiske og juridiske konsekvenser:

Dos inden for dateetik:

 • Informer om dataindsamling: Gør det klart og tydeligt for brugerne, hvordan deres data bliver indsamlet, brugt og delt.
 • Indhent samtykke: Inden du indsamler eller anvender dine brugeres data.
 • Beskyt privatliv og sikkerhed: Implementer stærke sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte brugernes personlige oplysninger mod uautoriseret adgang.
 • Reducer bias i data og modeller: Arbejd aktivt på at identificere og reducere bias i data og AI-modeller for at sikre retfærdige resultater.
 • Vær transparent og gennemsigtig: Vær åben omkring, hvordan data bliver behandlet og brugt, og forklar beslutningsprocessen bag AI-algoritmer.

Don’ts inden for dataetik:

 • Misbrug af data: Brug ikke data til ulovlige eller uetiske formål, herunder at overvåge eller krænke brugernes privatliv.
 • Ignorér databeskyttelseslove: Ignorér ikke eller omgå gældende databeskyttelseslove og reguleringer vedrørende indsamling, behandling og opbevaring af data.

Interesseret i at vide mere?

Så kan du med fordel se vores webinar: Datasikkerhed: Sådan forbliver du GDPR-compliant. Her kan du bl.a. blive klogere på, hvordan du lever op til ISO 20071-standarden.

 

Mere om dette emne

De 4 største ITSM-trends i 2024

Hvilke ITSM-tendenser kommer til at præge 2024? Og hvordan vil de påvirke den måde,...

3 måder du kan tilpasse dine it-services på for at imødekomme kundernes krav

Kundernes forventninger er stigende: Microsofts Global State of Customer Service Report viser, at 55...

Hvad er ITSM? Her er alt, hvad du har brug for at vide om IT Service Management

Hvis du har arbejdet inden for it i et stykke tid, har du sikkert...