Top 5 ITSM-implementatievalkuilen die je wilt vermijden

Ben je geïnteresseerd in ITSM of ga je binnenkort aan de slag met je eigen ITSM-implementatie? Dan is deze blog echt iets voor jou.

Maak kennis met de vijf grootste ITSM-implementatievalkuilen en leer meer over hoe je deze risico’s vermijdt. Het managen van een IT-serviceteam is al uitdagend genoeg, dus doe je voordeel met deze waardevolle tips.

ITSM, zoveel meer dan een tool

ITSM biedt een houvast in de complexe wereld van moderne technologie. Met gestroomlijnde processen, proactieve probleemoplossing en een focus op continue verbetering, vormt het de ruggengraat van operationele excellentie.

Wat ITSM je oplevert?

 • Verbeterde efficiëntie
 • Verhoogde productiviteit
 • Versterkte weerbaarheid tegen dreigingen

Kortom, ITSM is niet zomaar een tool, maar een onmisbare strategie die jou helpt om voorop te blijven lopen in een wereld die constant verandert.

Voor je ITSM ten volle kan benutten in het voordeel van je organisatie, moet je het eerst implementeren. Gelukkig kun je daarbij profiteren van de ervaringen van diegenen die je voorgingen. Daarmee vermijd je bekende struikelblokken en hoef je niet voor elk element van je ITSM-implementatie zelf het wiel uit te vinden.

Wat zijn de 5 grootste ITSM-implementatievalkuilen?

Natuurlijk kunnen er bij implementaties dingen misgaan, ook bij die van ITSM. Het goede nieuws is dat je een groot deel van de risico’s kunt voorkomen, of in elk geval de potentiële negatieve impact ervan beperken.

Dit zijn de vijf meest voorkomende struikelblokken bij ITSM-implementaties die wij zien in de praktijk:

 1. Gebrek aan betrokkenheid van het management
 2. Onduidelijke ITSM-doelstellingen of niet in lijn met de ambitie van de organisatie
 3. Ontbreken van een goede planning en communicatie
 4. Technische complexiteit en integratieproblemen
 5. Onvoldoende aandacht voor verandermanagement

1. Gebrek aan betrokkenheid van het management

Het succesvol implementeren van ITSM is bijna onmogelijk zonder back-up en actieve bijdrage van het management van je organisatie. Dit geldt zowel op strategisch, tactisch als op operationeel niveau.

Ontbreekt duidelijke steun en prioritering van het leiderschap, dan is het elke keer weer een uitdaging om ervoor te zorgen dat je kunt beschikken over de juiste mensen en middelen. Uiteindelijk loopt je project hierdoor vertraging op en in het ergste geval kan het zelfs worden stopgezet.

Zo vermijd je deze valkuil

Zorg voor betrokkenheid en buy-in van het hogere management. Dit doe je door de voordelen en waarde van ITSM voor je organisatie te benadrukken.

Communiceer regelmatig over de voortgang en positieve impact van het project op de bedrijfsdoelstellingen. Je vergroot het draagvlak bij je management ook door bestuurders waar mogelijk sponsor te maken van onderdelen van de implementatie.

2. Onduidelijke ITSM-doelstellingen of niet in lijn met de ambitie van de organisatie

Ontbreekt het aan duidelijke ITSM-KPI’s en metrics, dan kun je in je implementatie geen rekening houden met dingen die echt belangrijk zijn voor jouw organisatie. Dat maakt het lastig om prioriteiten te stellen in je planning en om te weten waar je beschikbare mensen en middelen als eerste inzet.

‘Verhoog de klanttevredenheid’.

‘Minimaliseer IT-incidenten.’

‘Optimaliseer de IT-infrastructuur.’

Het zijn stuk voor stuk voorbeelden van vage doelstellingen die je op verschillende manieren kunt interpreteren. En daar waar ruimte is voor eigen interpretatie, krijg je resultaten waar je misschien helemaal niet op zit te wachten.

Targets van een ITSM-implementatie die niet in lijn zijn met de organisatiedoelstellingen zorgen voor onnodige extra uitdagingen. Denk aan het verlies van focus en richting, gemiste kansen voor innovatie en groei en silowerking omdat de IT-afdelingen werkt aan eigen in plaats van gezamenlijke doelen.

Zo vermijd je deze valkuil

 1. Stel vanaf het begin duidelijke doelstellingen en meetbare KPI’s op voor de ITSM-implementatie.
 2. Neem daarbij altijd de doelstellingen van je organisatie als uitgangspunt.
 3. Houd regelmatig voortgangsbeoordelingen en pas de strategie waar nodig aan.

Op die manier beweegt het resultaat mee met de doelstellingen die door de tijd veranderen.

Maak bij het bepalen van ITSM-doelstellingen gebruik van de welbekende SMART-criteria: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Dan weet je zeker dat je de effectiviteit en impact van je ITSM-initiatieven maximaliseert.

3. Ontbreken van een goede planning en communicatie

Het ontbreken van een goed doordachte planning en stakeholdercommunicatie leidt tot verwarring, misverstanden en onnodige weerstand binnen je organisatie. Belangrijke stappen worden gemist en deadlines over het hoofd gezien.

Het niet of gebrekkig managen van verwachtingen en het trainen van belanghebbenden leidt al snel tot inefficiënties, vertraging en zelfs het mislukken van het ITSM-project als geheel.

Zo vermijd je deze valkuil

 1. Besteed voldoende tijd aan een gedetailleerd en realistisch plan dat alle aspecten van de ITSM-implementatie omvat. Inclusief doelstellingen, mijlpalen, taken, verantwoordelijkheden en deadlines.
 2. Houd belanghebbenden vanaf dag één op de hoogte van de voortgang van het project. Zorg voor open communicatielijnen waar zij vragen kunnen stellen, feedback geven en eventuele zorgen uiten.
 3. Investeer in uitgebreide training en certificering voor ITSM-beheerders en gebruikers. Daarmee vergroot je de kans op succes en stimuleer je een organisatiecultuur van voortdurend leren en kennisdeling.

4. Technische complexiteit en integratieproblemen

Het integreren van verschillende IT-systemen en tools binnen de IT-infrastructuur kan technisch complex zijn. Bijvoorbeeld vanwege compatibiliteitsproblemen, verschillende dataformaten en protocollen. Ook het aanpassen van bestaande systemen is niet altijd eenvoudig. Het kan zijn dat er diepgaande wijzigingen moeten worden aangebracht in de configuratie, architectuur en functionaliteit.

Het automatiseren van ITSM-processen, zoals incidentbeheer, wijzigingsbeheer en configuratiebeheer, kan technisch uitdagend zijn. Onder meer vanwege de complexiteit van het definiëren, ontwerpen en implementeren van geautomatiseerde workflows en scripts.

Het migreren van gegevens van oude naar nieuwe systemen en het converteren van gegevens naar het juiste formaat is technisch complex. Doe je het niet goed, dan krijg je te maken met dataverlies, inconsistenties en/of het onbedoeld wijzigen of beschadigen van gegevens.

Integratie met bestaande systemen en complexiteit van ITSM-tools kunnen implementatieproblemen veroorzaken en de algehele effectiviteit van ITSM in je organisatie verminderen.

Zo vermijd je deze valkuil

Begin met een grondige planning waarin alle technische aspecten van de implementatie worden geanalyseerd en geëvalueerd. Zo zie je vooraf op welke plekken je complexiteit kunt verwachten en kun je een actieplan maken om problemen te voorkomen.

Betrek technische ITSM-experts bij het ITSM-plannings- en implementatieproces. Deze specialisten hebben interessante inzichten en zijn waardevol bij het identificeren van oplossingen voor technische uitdagingen.

Maak gebruik van bewezen best practices en methodologieën voor ITSM-implementaties. ITIL (Information Technology Infrastructure Library) is een framework om de technische complexiteit te verminderen en een gestandaardiseerde aanpak te volgen.

Verdeel de implementatie in kleinere, beheersbare stappen om de complexiteit te verminderen. Werk eerst aan de basisfunctionaliteit en voeg vervolgens geleidelijk extra functies en integraties toe.

Met een zorgvuldige aanpak en een combinatie van strategieën heb jij een antwoord op de uitdagingen op het gebied van technische complexiteit en integraties.

5. Onvoldoende aandacht voor verandermanagement

Change management bij ITSM-implementaties is cruciaal omdat deze projecten ingrijpende veranderingen met zich meebrengen.

Je vraagt mensen om anders te gaan werken, herziet bestaande processen en introduceert nieuwe technologie. Als je deze veranderingen niet goed begeleidt, leidt dit onnodig tot ontevredenheid, frustratie en inefficiënties.

Besteed je onvoldoende aandacht aan verandermanagement in ITSM-projecten, dan is de kans groot dat je te maken krijgt met weerstand tegen verandering, verminderde acceptatie van het nieuwe systeem en uiteindelijk het falen van het project.

Zo vermijd je deze valkuil

Om deze valkuil te vermijden, is het belangrijk om verandermanagement zorgvuldig te integreren in je ITSM-project. Het begint met het betrekken van alle belanghebbenden bij het veranderingsproces en duidelijke communicatie over de noodzaak van verandering en de voordelen ervan voor de organisatie en individuen.

Het management moet het goede voorbeeld geven en actief betrokken zijn bij het veranderingsproces. Zij moeten de visie en het belang van de verandering communiceren en medewerkers aanmoedigen hierin mee te gaan.

Communicatie is tweerichtingsverkeer. Zorg daarom voor open communicatiekanalen waar medewerkers vragen kunnen stellen, feedback kunnen geven en aan kunnen geven waar zij mogelijke bottlenecks zien. Training en educatieve sessies zijn een belangrijk element bij het voorbereiden van medewerkers op de veranderingen. Het helpt hen bij het ontwikkelen van de vaardigheden die zij hiervoor nodig hebben.

Last maar zeker niet least: geef medewerkers de nodige ondersteuning en middelen om succesvol om te gaan met veranderingen. Moedig eigen initiatief en innovatie aan en geef medewerkers de mogelijkheid om actief bij te dragen aan het veranderingsproces.

Conclusie

We leven nu eenmaal in een tijdperk waarin digitale transformatie essentieel is voor organisaties om concurrerend te blijven. Daarbij is het vermijden van valkuilen in IT service management van cruciaal belang.

Door uitdagingen als technische complexiteit, gebrek aan verandermanagement en onduidelijke doelstellingen aan te pakken, maak je de weg vrij voor een succesvolle ITSM-implementatie.

Op die manier zorg je samen voor een toekomst waarin ITSM niet alleen een middel is voor operationele efficiëntie, maar een drijvende kracht achter groei, innovatie en duurzaam succes.

 

Meer over dit onderwerp