Kontrakt og SLA

Lag konkrete og klare avtaler om dine services

Hold oversikt over alle dine kontrakter

Kontraktshåndtering og Service Level Agreements skaper overblikk over kunde- og leverandørkontrakter. Fordelene er mange: Unngå feilaktige forlengelser av unødvendige "evighetskontrakter", overhold GDPR-dokumentasjon, få alle kontaktopplysninger i ett overblikk, og ha mulighet for rapportering. Du kan alltid se om dine serviceavtaler overholdes, hvordan du håndterer dine kontraktsvilkår, de samlede kostnader og avdelingens overholdelse av tidsfrister.

Prøv TOPdesk

Service Level Agreements

Service Level Agreements (SLA) er serviceavtaler du inngår med dine kunder. Avtaler om behandlingstid vises automatisk når du registrerer innkommende saker, noe som gjøre dine services klare og håndterbare. Videre hjelper KPI’er deg med å ha kontroll på din daglige drift.

Servicekatalog: Et utstillingsvindu av dine services

En servicekatalog gir deg mulighet til å vise services du tilbyr, og deres servicenivå. Med TOPdesk’s Selvbetjeningsportal kan du enkelt sette opp en servicekatalog som viser hvilke services du tilbyr og deres ordreprosedyrer, angi servicenivå for hver kundetype og sette opp servicevinduer. Dine sluttbrukere kan via portalen finne og bestille services direkte, ved hjelp av ett enkelt skjema.

 Light bulb

Visste du at TOPdesk vil informere deg før automatisk kontraktsfornyelse?

Hvordan sikrer du din servicekvalitet?

TOPdesk beregner automatisk om behandlingstiden for dine services overholdes med tanke på avtaler du har med eksterne parter. Dette bestemmes ut ifra de predefinerte servicenivå og prioriteringer. Hvordan vet du om dine serviceavtaler overholdes? TOPdesk holder oversikt om dine services oppfyller dine kunders krav.

Innkjøpsprosessen blir lettere

Understøtting av din innkjøpsprosess er en viktig del av Kontrakt og SLA-modulet. Med TOPdesk kan du registrere dine midlertidige kontrakter og estimere effekten på din organisasjon. På den måten kan du finne den kontrakten som passer best til din organisasjon. Ut over dette kan du også lagre viktig informasjon om dine leverandører. Du blir informert i god tid før kontrakten utløper, noe som forhindrer at kontrakten fortsetter når du heller vil annullere den.

Interessert?

Prøv TOPdesk på nett og oppdag fordelene for dine ansatte, dine prosesser og – først og fremst – dine kunder.

Prøv TOPdesk her
internal