IT Service Management for grossist- og detaljhandel

Loading...

Jobber du i grossist- og detaljhandel og ser etter forbedringspotensialer for digitale verktøy internt i bedriften? Da er du på rett sted!

Dette webinaret tar deg igjennom eksempler på hvordan TOPdesk kan bli brukt innen grossist- og detaljhandel og hvordan det kan bidra til en mer effektiv arbeidshverdag. Se opptaket nå!

Etter å ta del av dette 20-minutters webinaret, skal du sitte igjen med:

  • Inspirasjon til hvordan de ansatte blir mer selvhjulpne gjennom en selvbetjeningsportal
  • Ideer for hvordan serviceteamet får mer oversikt over daglige arbeidsoppgaver gjennom en operatørportal
  • Tips til hvordan du kan tilgjengeliggjøre kunnskap på tvers av ulike butikker og avdelinger
  • Hvordan du kan holde styr på ressurser og utstyr i organisasjonen

Make Service Happen! 

Lengde

30 minutter

Språk

Norsk

Emne

Service Management

Din vert

Maya Keilen

Business Development Manager