Drie belangrijke lessen over een inclusieve bedrijfscultuur

inclusieve bedrijfscultuur - header

Op 7 augustus is het Internationale Dag van Transgenderrechten, dit jaar is dat tevens de laatste dag van de Pride week. Rondom deze week staat inclusiviteit en gelijkheid bij veel organisaties hoog op de agenda. Gelukkig groeit bij steeds meer organisaties ook de rest van het jaar het besef dat een divers en inclusief werkklimaat belangrijk is.

Inclusiviteit betekent dat iedere werknemer zich prettig en gewaardeerd voelt. Het daadwerkelijk realiseren van deze inclusieve bedrijfscultuur gaat bij veel bedrijven echter niet vanzelf. Bij TOPdesk is onze bedrijfsfilosofie al jaren; mensen eerst (people first). Hiermee bedoelen we dat het binnen onze organisatie altijd prioriteit is dat het goed gaat met alle medewerkers.

Diversiteit en inclusiviteit bij TOPdesk hoog in het vaandel

Dat het bij TOPdesk niet uitmaakt waar je vandaan komt, hoe je eruitziet of hoe je je identificeert is gelukkig overbodig om te zeggen. Als je bij ons binnenloopt, tref je een mix van mensen aan. Toch hebben ze allemaal één ding gemeen: ze respecteren elkaar, precies zoals ze zijn. Daar zijn we maar wat trots op.

Hoewel we inzien dat ook wij er lang nog niet zijn en er altijd ruimte is voor verbetering, vertel ik graag wat meer over hoe wij al onze medewerkers beschermen.

Drie lessen over het inclusieve werkklimaat bij TOPdesk

Veel organisaties willen graag een inclusieve bedrijfscultuur, maar vinden het lastig om dit te realiseren. TOPdesk kent al jaren een inclusieve bedrijfscultuur. Deze bedrijfscultuur is ontstaan doordat er vanaf de start van ons bedrijf, inmiddels ruim 25 jaar geleden, altijd aandacht is geweest voor diversiteit en inclusiviteit. Het zit echt in ons DNA en iedere medewerker binnen onze organisatie hecht hier dan ook waarde aan.

We kijken altijd naar iemands potentie, niet naar iemands achtergrond of uiterlijk. Zo kun je als recent afgestudeerde finance student hier je carrière beginnen als marketeer en andersom. Als de wilskracht, motivatie en het TOPdesk karakter er maar is. Op de werkvloer geven we op verschillende manieren invulling aan diversiteit en inclusiviteit. We lichten er drie uit.

1. Code of Conduct

In de Code of Conduct – ofwel de gedragscode – van TOPdesk staan de normen en waarden van de organisatie beschreven. Deze is beschikbaar voor alle medewerkers, waardoor iedereen weet welk gedrag gewenst is en welk gedrag niet. Denk aan:

  • Zorg voor elkaar
  • Wees eerlijk en respectvol naar elkaar
  • Help elkaar waar mogelijk
  • Stel vragen als dingen onduidelijk zijn en verplaats jezelf in andermans schoenen

Onderdeel hiervan is dat we mensen echt trainen in het geven van feedback en om altijd een gesprek aan te gaan mocht er iets vervelends gebeuren of wanneer het werk even niet zo lekker gaat. Ook staat beschreven wat de procedure is wanneer iemand toch het gevoel heeft niet vrij te kunnen zijn in wie iemand is als persoon.

Of wanneer zich een situatie voordoet waar een werknemer zich niet prettig bij voelt. We hebben dit zo ingericht dat er zowel extern als intern mensen zijn om hierbij te helpen. Als je in een ongewenste situatie terecht komt op de werkvloer of je onveilig voelt, kun je in de Code of Conduct terugvinden welke stappen je kunt ondernemen.

 

2. TOPdesk Diversity & Inclusion Guild

Daarnaast heeft TOPdesk het Diversity & Inclusion Guild, een eigen initiatief van een aantal medewerkers. Dit is een groep werknemers van verschillende TOPdesk filialen over de wereld die zich inzet voor diversiteit en inclusiviteit binnen de organisatie. Deze medewerkers krijgen tijdens werktijd de ruimte om met dit onderwerp bezig te zijn. Want dat is hoe het werkt binnen onze organisatie: als jij je ergens hard voor wil maken en komt met een goed plan, dan krijg je die ruimte.

Zo organiseren ze onder andere een Diversity & Inclusion Week waarin alle medewerkers binnen TOPdesk verschillende sessies kunnen volgen om geïnformeerd te worden over diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer, maar ook over gelijkheid en neurodiversiteit.

Er zijn veel veranderingen in de samenleving, dat is niet even makkelijk om te volgen voor iedereen. Mede omdat er nog taboes op heersen of omdat er simpelweg niet bij stil wordt gestaan. Tijdens leerzame sessies proberen we als organisatie aandacht te genereren voor verschillende relevante onderwerpen en zo bewustzijn te creëren bij onze medewerkers.

3. Secundaire arbeidsvoorwaarden bij TOPdesk

Als werkgever vinden we het daarnaast heel belangrijk om voor iedereen een prettige werkomgeving te creëren. Dit gaat verder dan werkcultuur alleen. We houden hier ook rekening mee in de secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo kent TOPdesk in haar salarishuis geen verschil in genders; de mijlpalen die per rol zijn vastgesteld zijn voor iedereen gelijk. Ook is het partnerverlof bij geboorte van een kind bij TOPdesk voor iedere partner gelijk. We vullen zelfs aan tot honderd procent gedurende dit verlof in plaats van de standaard zeventig procent. Naast secundaire arbeidsvoorwaarden zijn ook praktische zaken goed geregeld, denk aan genderneutrale wc’s op kantoor.

Medewerkers altijd op één (people-first mentality)

Bij TOPdesk zetten we altijd onze mensen eerst, zonder uitzondering. Het belangrijkste is dat medewerkers zich goed en veilig voelen en ze zich kunnen ontwikkelen hoe ze willen, zonder hierdoor door de organisatie gelimiteerd te worden. Dat zit verweven in onze bedrijfsfilosofie en hier zetten we ons iedere dag voor in. Tegelijkertijd beseffen we maar al te goed dat het altijd beter kan en dat beleid hieraan bijdraagt. Hoewel de man-vrouwverhouding binnen onze organisatie 50/50 is, wordt de techsector nog steeds gedomineerd door voornamelijk witte mannen.

Dat terwijl juist een sector als de onze, waar innovatie altijd centraal staat, veel meer moet streven naar diversiteit. Er valt dan ook nog veel te winnen om de sector voor iedereen aantrekkelijk én veilig te maken. Dat zal niet over een nacht ijs gaan. Het vraagt concrete stappen en is een ongoing process waarbij leren en verbeteren centraal staat. Geen woorden, maar daden. Naast dat we trots zijn op wat we al bereikt hebben, blijven we daarom continu actief op zoek naar verbeteringen.

Meer over onze bedrijfsfilosofie lezen?

Onze CEO Wolter Smit praat je graag bij over onze open, platte bedrijfscultuur waarin iedereen de vrijheid krijgt om te doen waar ‘ie goed in is.

Inspireer anderen - Deel deze blog