Wat is nu precies het verschil tussen Scrum en Agile?

Scrum en agile. Je hoort deze termen steeds vaker op de werkvloer: in de lift, op een congres of bij het koffieautomaat in de rij voor een kop koffie. Maar wat betekenen Scrum en agile? Wat is het verschil? En wat heb je eraan?

De geboorte van Scrum

Het begint in 1986. Ikujiro Nonaka en Hirotaka Takeuchi publiceren in Harvard Business Review het artikel ‘The New New Product Development Game’ met deze conclusie: projecten met kleine multidisciplinaire teams boeken historisch gezien de beste resultaten.

Naar aanleiding van deze conclusie ontwikkelt Jeff Sutherland samen met Ken Schwaber in 1996 een ontwikkelmethode voor de softwarebranche. Scrum is geboren.

Wat is Scrum?

Scrum is een gratis framework voor het ontwikkelen van software. Het framework helpt organisaties om eenvoudig producten te ontwikkelen en onderhouden in complexe en dynamische omgevingen.

Scrum is een antwoord op de snelle ontwikkelingen in de techniek, en de snel veranderende wensen van klanten. Het uitgangspunt van de methode is empirisch: je probeert, leert van je ervaring en bepaalt dan hoe je verder gaat.
Een alternatief voor Scrum op de servicedesk is Kanban >>

Hoe werkt Scrum in de praktijk?

Scrum werkt met kleine teams van 3 tot 9 mensen. Deze teams zijn zelfsturend. Als Scrumteam gebruik je een stapsgewijze methode. Je levert in een bepaalde tijdsperiode (bijvoorbeeld twee weken) een nieuw of verbeterd product op, of een nieuwe of verbeterde functionaliteit. Door deze korte ‘sprints’, werk je constant met haalbare, realistische deadlines.

De winst: transparantie, inspectie en aanpassing

De winst van je werk in korte tijdsperioden opdelen? Je kunt je werk realistischer plannen. Je weet wat je moet doen, en in welk tijdsbestek. Daarmee wordt je planning voorspelbaarder.

Daarnaast zijn je risico’s door deze korte tijdsperioden beter beheersbaar. Je maakt geen ellenlang plan met uitgebreide risicoanalyses. Bij elke stap die het team neemt, laat je aan de organisatie zien tegen welke obstakels het team aanloopt, welke scenario’s het team kan volgen en welke impact die hebben. Met die informatie kan de organisatie bijsturen waar nodig.

Door de korte tijdsperiodes is wat je als team ontwikkelt transparant. Op het einde van elke sprint laat je aan je klant zien wat je gemaakt hebt. Het voordeel van transparantie? De klant kan regelmatig feedback geven die het team direct kan meenemen in zijn volgende sprint. Zo ontwikkel je het product verder zoals de klant het wil.

Wil je starten met Scrum? Volg de regels in de Scrumhandgids en ga aan de slag. Begin gewoon, doe ervaring op en ontdek in de praktijk hoe Scrum werkt.

De geboorte van agile

In 2001 ontstaat vanuit de softwarebranche het Agile Manifesto for Software Development. Het manifest bestaat uit 4 waarden:

• Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen;
• Werkende software boven allesomvattende documentatie;
• Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen;
• Inspelen op verandering boven het volgen van een plan.

De uitvinders van agile hebben deze 4 waarden vervolgens omgezet in 12 principes. Deze 12 principes zijn toegespitst op software-ontwikkeling, terwijl je de agile mindset kunt toepassen op alle branches.

De voornaamste reden om agile te introduceren in softwareontwikkeling, is om grote organisaties wendbaarder te maken. Voor kleine bedrijven is het eenvoudig om snel te reageren en aan de vraag van de klant te voldoen. Een klein bedrijf kent nog geen dichtgetimmerde organisatiestructuur.

Grote bedrijven zijn een stuk minder flexibel. Grote organisaties kennen vaak een watervalstructuur voor projecten: een plan of ontwerp moet eerst langs verschillende afdelingen en managementlagen voor het uitgevoerd kan worden. Het gevolg? Het bedrijf wordt traag.

Hoe pas je agile service management toe? >>

Scrum en agile: Het verschil

Het verschil tussen agile en Scrum? Scrum is een framework; agile is een mindset. Het idee van agile: om als bedrijf te overleven, moet je wendbaar zijn.

Vergelijk het met een jaguar. Een jaguar heeft als doel te overleven. En om te overleven, moet hij behendig en lenig genoeg zijn om snel te reageren op de bewegingen van zijn prooi. Voor bedrijven is die wendbaarheid even belangrijk, zeker nu de technologieën elkaar in rap tempo opvolgen. Je organisatie moet flexibel genoeg zijn om snel te kunnen reageren op nieuwe technologieën en de veranderende vraag van de klant.

Een berucht voorbeeld is Kodak. Lang was Kodak zeer succesvol als producent van analoge camera’s. Maar toen fotografie digitaal werd, lukte het Kodak niet om snel genoeg in te spelen op alle technologische ontwikkelingen. Na enkele mislukte pogingen ging Kodak in 2012 failliet.

De winst: breng de reactiesnelheid en flexibiliteit terug

Met de agile-mindset breng je de flexibiliteit en daarmee de reactiesnelheid terug in een organisatie. Bij agile werken streef je naar weinig bureaucratie. Daarnaast vraagt agile om een ander type werknemer. In een agile werkomgeving wil je dat werknemers kennis delen, creativiteit kwijt kunnen en zelf met oplossingen komen. Het initiatief ligt niet meer bij de leidinggevende, maar bij de professionals.

Dit zijn de reacties op een agile transitie op de IT-afdeling >>

Hoe werkt agile in de praktijk?

Voor agile werken is er geen handleiding die je volgt. Agile vraagt om een cultuuromslag. De belangrijkste verandering is dat je bedrijf verandering omarmt. Bij de traditionele manier van werken probeer je juist veranderingen in te dammen: je maakt een planning en je probeert je zoveel mogelijk aan de planning te houden.

Met de agile-mindset ga je ervan uit dat je plannen zullen wijzigen, in plaats van dat je twee jaar lang hetzelfde plan volgt. Je doel is helder, maar je koers kan veranderen. Agile werken is een continu proces van verbeteren. Je bent nooit klaar.

Zo maak je agile service management in de praktijk een success >>

Meer weten over Agile Service Management?

In dit blog legt Robert in het kort uit hoe je agile kunt toepassen in Service Management.

Wil je meer informatie? Download ons e-book ‘Agile Service Management’ en ontdek wat je nodig hebt om je IT-afdeling meer agile te maken.

Inspireer anderen - Deel deze blog